Stockholm ska bygga 18 000 nya gymnasieplatser till 2040

Idag den 20 juni 2018 beslutar kommunstyrelsen om skolplaneringen för gymnasieskolan i Stockholms stad. 

Med det beslutet lägger majoriteten fast att 18 000 nya skolplatser ska skapas till år 2040.

-  Antalet gymnasieungdomar i Stockholms stad och i gymnasieregionen förväntas öka kraftigt, vilket medför ett högre söktryck till våra gymnasieskolor. Stockholms stad satsar offensivt och letar platser som kan rymma nya gymnasieskolor i innerstaden och nära kollektivtrafikens knutpunkter, säger Olle Burell (S), skolborgarråd, säger Olle Burell (S), skolborgarråd.

Det finns ett antal faktorer som avgör en gymnasieskolas kvalitet och attraktivitet. Skolans geografiska läge spelar stor roll för söktrycket. Regionens ökande elevantal kommer därför att märkas av främst för skolor i innerstaden och andra attraktiva lägen vid kollektivtrafiksystemets knutpunkter. Bristen på skollokaler är märkbar för alla huvudmän och är särskilt påtaglig i de attraktiva lägena.

- För att trygga elevernas skolgång är det mycket viktigt att verksamhet bedrivs i permanenta och ändamålsenliga lokaler med säkerställd tillgång till idrottslokaler, säger Olle Burell (S), skolborgarråd.

Läs mer här: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kommunstyrelsen/mote-2018-06-20 

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media