Stockholm välkomnar insatser för att bryta segregationen

Idag presenterades regeringens miljardsatsning för att bryta segregationen. För Stockholms del innebär det cirka 2 miljarder mellan 2018-2027.

- Segregationen är en av Stockholms största utmaningar. Därför har jag från första dagen som finansborgarråd arbetat för en mer jämlik stad genom inrättandet av kommissionen för ett hållbart Stockholm. Regeringens miljardsatsning för att minska segregationen är välkommen. Nu kan vi öka takten i arbetet för ett Stockholm för alla, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

Stockholm har under 2018 möjlighet att söka över 50 miljoner kronor och 269 miljoner kronor mellan åren 2020-2027. Staden kommer använda resurserna till att fortsatt stärka arbetet för att motverka segregation och skapa jämlika livsvillkor för alla stockholmare.

Bakgrund om Stockholms arbete för att minska segregation

Stockholms stads vision för 2040 är ”En stad för alla”. Visionen slår fast att Stockholm år 2040 ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och demokratiskt perspektiv. Målsättningen är en socialt sammanhållen stad.

Majoriteten i Stockholm fattade 2015 beslut om att inrätta en kommission för ett socialt hållbart Stockholm med uppdraget att analysera skillnader i livsvillkor och lämna förslag till åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad. 2016 inrättades en social investeringsfond på 300 miljoner kronor. Utöver det har staden avsatt 200 miljoner kronor i en trygghetsfond med syfte att skapa trygghet i utemiljöer och offentliga rummet. 

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media