Stockholms nya översiktsplan höjer målen

Idag kommer Stockholms kommunfullmäktige besluta om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22 åren.

- Vi fördubblar nu antalet bostäder jämfört med den förra översiktsplanen, från 3000-4000 bostäder per år till dagens takt om 7000-8000 nya bostäder per år säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Dessa höga bostadsmål möjliggör även en hållbar utveckling för staden som helhet. Fler centrum ska väckas till liv och fler delar av staden ska erbjudas möjligheter för kultur, idrott och arbete.

- Det Stockholm vi lämnar efter oss kommer att vara bättre än den stad vi ärvde. Den nya översiktsplanen ger oss de bästa förutsättningarna att åstadkomma detta och nå visionen om ett ”Stockholm för alla” säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Stockholms stads översiktsplan ska skapa en riktning för stadens planeringsarbete så att stadsbyggandet kan bidra till att skapa en bättre stad för alla. Stadsutvecklingen ska komma att utgå från fyra mål: En växande stad; En sammanhängande stad; God offentlig miljö; En klimatsmart och tålig stad. Läs mer om översiktsplanen här.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media