Stockholms skolor långt ifrån världsklass

SKL har rangordnat landets alla kommuner efter vilka resultat deras skolor får och Stockholm hamnar först på 94 plats.Utvecklingen är inte entydig, men på centrala punkter är den oroväckande. När det gäller den mest intressanta siffran, de samlade meritvärdena, korrigerade för socioekonomiska faktorer, så sjunker Stockholm för andra året i rad. Stockholm faller från 44 plats till 76 plats på två år.

- Det stämmer dessvärre ganska väl med vad till exempel Lärarförbundets mätning visat. Där har Stockholm fallit från 34 plats till 104 plats under samma tid, säger Roger Mogert.

För mer information, kontakta

Roger Mogert 076- 82 53 657

Ulrika Borg Pressekreterare 076-12 29 308

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera