Stockholms stad säljer mark till Tyresö kommun

Stockholms stad ska sälja ett fristående markområde beläget i Nacka kommun till Tyresö kommun. Försäljningen ger staden en betydande intäkt för en fastighet som inte längre är strategiskt viktig för staden att äga. Samtidigt möjliggör den för Tyresö kommun att utveckla verksamheter som är viktiga för kommunens tillväxt.

- Att gå vidare med försäljning av detta markområde är en vinst både för Tyresö och Stockholm. Vi får intäkter att använda till att fortsätta utveckla Stockholm och Tyresö kan utveckla en för dem centralt belägen mark, säger Stefan Hansson (s), biträdande finansborgarråd Stockholms stad och ordförande i Exploateringsnämnden.

-  För Tyresös del är det skönt att detta efter flera års förhandling nu äntligen går i mål. För oss är den här marken strategiskt viktig och det ger oss möjlighet att skapa nya arbetsplatser och plats för fler och växande företag i vår kommun. Antingen genom nya etableringar där eller att verksamheter flyttar dit för att optimera markanvändningen i kommunen. Vi ska nu börja jobba med planeringen av området där även idrottsändamål är aktuellt, berättar Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Försäljningsprocessen inleds omgående och beräknas bli klar detta år (2018).

Fakta

Nacka Erstavik 6:1, skifte 2 är belägen inom Nacka kommun och utgör i sin helhet ett fristående, obebyggt markområde.

Delar av fastigheten ingår i Nackareservatet, men det aktuella skiftet omfattas inte av reservatbestämmelserna. Skiftet omfattar 23, 2 hektar.

Presskontakt:

Stefan Hansson: Tomas Gustavsson, 076-122 91 99

Fredrik Saweståhl: Karl Schriver-Abeln, 08-5782 98 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar