Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

Folkpartiet i Stockholm föreslår att Stockholms stad ska införa särskilda ungdomslöner för ungdomar upp till 23 år. Det innebär att staden ska kunna anställa ungdomar till en lön på 75 procent av lägstalönerna i kollektivavtalen. Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd avvisar Folkpartiets förslag. Stockholm stad har enorma rekryteringsbehov inom vård och omsorg framför sig, samtidigt som allt färre ungdomar söker gymnasieutbildningarna för dessa yrken. Staden måste istället satsa på att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Stockholm har ett hästjobb framför sig i att rekrytera ny personal till vård, omsorg och förskola. Det är en kommande kris vi känt till länge. Istället för att som Folkpartiet dra alla ungdomar över en kam och säga att de ska jobba för 75 procent av lönen borde staden se till att vi kan rekrytera den personal som behövs för framtiden, säger Karin Wanngård.

Idag får en 19/20-åring cirka 13 000 kr efter skatt om man jobbar heltid, men i genomsnitt jobbar dessa ungdomar bara halvtid. Med Folkpartiets förslag skulle ungdomarna tjäna ca 10 000 kr efter skatt. Det är bara 2000 kr mer i månaden än de skulle få från försörjningsstöd.

– Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att utbilda sig. Staden har svårt att rekrytera ungdomar till jobb inom vård och omsorg. Det är inte svårt att förstå, eftersom flera av dessa jobb redan är lågt betalda. De flesta jobbar deltid eller får vänta på sms på morgnarna om de ska få jobba alls med all den osäkerhet det innebär. Sänkta löner är fel väg att gå, det är inte att ta ansvar för de personalbehov vi har i Stockholm, säger Karin Wanngård.

Socialdemokraterna i Stockholms stad vill istället:

  • Genomföra en låglönesatsning så att fler söker sig till kommunen för att ta jobben inom vård, omsorg och förskola.
  • Se till att alla som jobbar i staden som vill får arbeta heltid, så man kan leva på sin lön.
  • Satsa mer på skolan, så att ungdomarna får de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar.

För mer information, kontakta:
Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99

 

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar