Stockholmsjobben har gett tydliga effekter

Unga som har haft en kommunal visstidsanställning, de så kallade Stockholmsjobben, kommer i stor utsträckning i arbete efter att den kommunala anställningen avslutats. Det visar en ny utvärdering från Sweco. 

Kommunala visstidsanställningar, Stockholmsjobb, erbjuds av Jobbtorgen i Stockholm. Sedan valet 2014 har satsningarna på Stockholmsjobben skalats upp rejält under den nya majoriteten.

Nu visar den första långtidsuppföljningen att Stockholmsjobben ger tydlig effekt på etableringen på arbetsmarknaden. I en utvärdering från Sweco har samtliga personer som haft Stockholmsanställningar åren 2010-2011 följts upp. Två typer av Stockholmsjobb har studerats – ungdomsanställningar och så kallade Stockholmsvärdar.

Framförallt personer som haft en ungdomsanställning ökade sina chanser till arbete avsevärt. Tre år efter avslut från jobbtorg hade 61 procent av deltagarna förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla, jämfört med endast 16 procent året innan avslut.

– Det här visar att en aktiv arbetsmarknadspolitik ger resultat. Sedan vi tog över efter valet har antalet Stockholmsjobbare ökat med över 300 procent. För första gången sedan 2008 är arbetslösheten i Stockholm under 6 procent, säger Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

Prioriterade målgrupper för stockholmsjobben är personer som står långt från arbetsmarknaden, samt 16–29-åringar som inte har försörjningsstöd, men som har behov av kommunala insatser för att komma i arbete eller studier. Även de som haft anställning som Stockholmsvärdar har förbättrat sin etablering på arbetsmarknaden. Tre år efter avslut från jobbtorg hade de vars huvudsakliga inkomst som kom från förvärvsarbete ökat från 8 procent året innan avslut, till 34 procent tre år efter.

– Under vår tid vid makten har fler än 1500 personer gått från försörjningsstöd till arbete. Vi ska fortsätta satsa på en politik som matchar människor till arbete och som ser till varje individs potential, säger Emilia Bjuggren.

Länk till rapporten:http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1859544

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar