Stora besparingar på Stockholmskulturen

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus presenterade idag en halvtidsavstämning över den borgerliga stadshusmajoritetens kulturpolitik.- Med osthyvelmetoden har praktiskt taget all kulturverksamhet fått minskade resurser, sammanlagt cirka 75 miljoner kronor hitintills under mandatperioden.

- Stadsteatern, Stadsbiblioteket, Liljevalchs och Stadsmuseet har fått minska antalet tjänster och konsekvensen har blivit färre utställningar och program. Inom Kulturskolan har avgifterna höjts och antalet deltagare minskat kraftigt, med 14 000 barn och unga färre idag än 2006, avslutar Roger Mogert.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Granskningsrapporten Var tog folkpartiets kulturambitioner vägen? bifogas.

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera