Stora Essingens förskolor och skolor byggs ut för fler elever

SISAB styrelse beslutar den 6 februari 2018 att utreda en om- och tillbyggnation av Essingeskolan, Lycée Français och förskolan Galaxen på Stora Essingen.

Essingeskolan har idag 290 elever i årskurserna F-6 och med nya tekniska system kommer kapaciteten öka så att ytterligare 50 elever kan gå på skolan. Lycée Français kommer efter ombyggnaden att kunna utöka sin verksamhet från 756 till 840 elever. Förskolan Galaxen tredubblar sin verksamhet och kommer att ta emot 108 elever jämfört med dagens 36. Det är en total kapacitetsökning med 206 elevplatser.

Ombyggnationen beräknas preliminärt stå klar tidigast år 2022-2023. Investeringen uppskattas till ca 343 miljoner kronor.

- Jag ser det som en win-win-win-situation, när tre fina pedagogiska verksamheter får ändamålsenliga lokaler i denna unika skolmiljö, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera