Stötta ångbåten S/S Orions sociala och kulturhistoriska arbete

Socialdemokraterna i Stockholm kräver i en skrivelse insatser för att stötta S/S Orion. Ångfartyget S/S Orion ligger idag förtöjt vid Skeppsholmen. Fartyget har sin bakgrund i det statliga lotsverkets flotta. Idag sker en helhetsrenovering utifrån 1928 års originalritningar, renoveringen beräknas vara klar år 2010. Då kommer S/S Orion att kunna fungera som ett levande museifartyg, öppet för allmänheten.- Den ideella föreningen ”S/S Orions vänner” gör en otroligt viktig insats för att värna Stockholms kulturarv, samtidigt som man bedriver en social insats för ungdomar som hamnat snett. Från socialdemokraternas sida vill vi utveckla Stockholms profil som en marin stad och förbättra framtidsutsikterna för utsatta ungdomar. Vi vill därför ge S/S Orion de bästa chanserna att kunna möta framtiden som en bärare av Stockholms kulturhistoria, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm.

Socialdemokraterna har i en skrivelse den 23e juni uppmanat kulturnämnden och socialtjänstnämnden att se över möjligheterna att stödja S/S Orion och ge dem chansen att fortsätta sitt arbete för att värna Stockholms kulturhistoriska arv och utveckla Stockholms marina profil.

För mer information, samt för att komma i kontakt med Carin Jämtin. Kontakta Tobias Gerdås, pressekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus.

Tobias Gerdås Pressekreterare 0761-22 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera