Svenska Bostäder når inte målet för bostadsbyggande

Imorgon behandlar Svenska Bostäders styrelse ett ärende som slår fast att Svenska Bostäder inte kommer att nå kommunfullmäktiges uppsatta mål för bolagets bostadsbyggande. Med anledning av det ger Teres Lindberg (s), vice ordförande i Svenska Bostäder tillika stadsbyggnadsnämnden, följande kommentar:- Moderaterna vill framställa sig som handlingskraftiga inom bostadspolitiken, ändå verkar den ena handen inte veta vad den andra gör. Kristina Alvendal räknar detaljplaner i stadsbyggnadsnämnden, Petter Lindfors räknar markanvisningar i exploateringsnämnden och Joakim Larsson räknar försäljningsintäkter i bostadsbolagen och som skulle kunna användas för nyproduktion. Men de klarar uppenbarligen inte av att pussla ihop detta till hus som människor kan bo i. De som drabbas är stockholmarna, och framförallt de unga stockholmarna.

Fakta: I bolagets nybyggnadsrapport konstateras att bolaget kommer att kunna påbörja 1837 bostäder under perioden 2007 - 2010. Det mål som slogs fast och som formulerades i budgeten för 2008 var 3000 bostäder. Svenska Bostäder är Stockholms stads största bostadsbolag.

För mer information, kontakta:

Teres Lindberg 076-12 90 790

Ulrika Borg Pressekreterare 076-12 29 308Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera