Uppdaterat: De små barnen är de stora förlorarna

Den moderatledda majoriteten presentade idag en skakig budget byggd på osäkra ekonomiska prognoser. Samtidigt som konjunkturen har vänt, varsel och socialbidragskostnader beräknas öka sänks skatten med 10 öre motsvarande 175 miljoner kronor och nya "satsningar" presenteras. Budgeten når balans genom fantasibesparingar på minskad sjukfrånvaro och ökade inkomster från parkeringsbevakningen. Den moderatledda majoriteten gör ett rekorduttag från kommunens bolag på 925 miljoner kronor, nära dubbelt så stort som vinsten på 457 miljoner kronor. I praktiken använder man engångsintäkterna från utförsäljningarna för att finansiera dagliga utgifter som skolmat och renhållning. Inga nya åtgärder för att säkerställa byggandet av nya bostäder, eller för att få fart på byggandet av hyresrätter.Den största förloraren i budgeten är förskolan. Den moderatledda majoriteten har i två år grävt ekonomiska hål i grund- och gymnasieskolan och nu återför man en liten del av resurserna. För att rädda gymnasieskolan väljer man att ta pengarna från förskolan. Kostnadsökningarna på förskolan beräknas till minst 3 procent eller 114 miljoner kronor. Satsningen blir snabbt till minus. Redan idag klarar inte Stockholm barnomsorgsgarantin eller målen om barngruppernas storlek. Dessutom har den avgiftsfria månaden i förskolan har tagits bort.

- Man flyttar runt problemen i Stockholms utbildningsväsende. Nu tar man pengar från förskolan för att täcka hålen på gymnasiet. De små barnen är de stora förlorarna, avslutar Carin Jämtin.

Finans och ekonomi Stadens nettokostnader är 103 procent av skatteintäkter, statsbidrag och finansnettot. Det betyder att det finns ett "glapp" på 924 miljoner kronor som fylls igen med uttag från stadens bolag. Skattesänkningen motsvarar 175 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter. Samtidigt ökar staden uttaget från bolagen med 225 miljoner kronor jämfört med föregående år. Totalt tar staden ut 925 miljoner kronor ur Stadshus AB, vilket kan jämföras med den budgeterade vinsten på 457 miljoner kronor. Staden använder därmed reavinster från försäljning av kommunala tillgångar till att bland annat finansiera skattesänkningen.

Jobb och Komvux Arbetsmarknadspolitiken och SFI-undervisningen flyttar till socialtjänstnämnden. Inga nya jobbsatsningar presenteras. För tredje året i rad väljer man att de facto spara på Komvux då inga nya pengar tillförs. Trots att jobbtillväxten bryts, arbetslösheten beräknas öka och söktrycket till vuxenutbildningen därigenom förväntas öka.

Förskola och skola Den moderatledda majoriteten har i två år grävt ekonomiska hål i grund- och gymnasieskolan och nu lägger man tillbaka lite resurser. För att rädda gymnasieskolan tvingas man dock ta pengarna från förskolan. Kostnadsökningarna på förskolan beräknas till minst 3% eller 114 miljoner kronor. Satsningen blir snabbt till ett minus. Redan idag klarar inte Stockholm barnomsorgsgarantin eller målen om barngruppernas storlek. Dessutom har den avgiftsfria månaden i förskolan har tagits bort.

Äldreomsorg 256 miljoner tillförs stadsdelarna för äldreomsorgen. Det är en höjning med 4,1 % jämfört med 2008. Men samtidigt görs nedskärningar på 55 miljoner kronor och kostnadsökningarna beräknas bli minst 3%. Under 2007 gick äldreomsorgen med 122 miljoner i underskott och underskottet 2008 riskerar att bli ännu större. Den borgerliga majoriteten har även pratat om miljardsatsning på renovering av äldreboenden. I budgeten finns inget specificerat om detta, inte ens en siffra.

Bostäder Inga nya åtgärder för att säkerställa byggandet av nya bostäder eller få fart på byggandet av hyresrätter.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera