Västertorpsbadet rustas upp

Idrottsnämnden i Stockholm startar en utredning för att ska se över hur Västertorpsbadet kan rustas upp. Det kan även bli fråga om att bygga ett helt nytt bad på en ny plats. Utredningen beräknas bli klar till hösten 2018 då ett beslut om renovering eller nybyggnation kan fattas.

- Vi ser idag att Västertorpsbadet har ett stort renoveringsbehov, både vad som avser de tekniska installationerna, tillgängligheten i badet samt ett moderniseringsbehov, säger Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.

Västertorps sim- och idrottshall byggdes 1973 och har varit verksam i snart 45 år. Badet behöver renoveras alternativt nybyggas för att klara dagens tekniska standard och lagkrav.

- Vi renoverar stadens bad för belopp som är i miljardklassen. Många av stadens bad byggdes på 70-talet, vilket gör att renoveringsbehoven nu också kommer samtidigt. I grunden handlar det om att säkra framtidens tillgång till simning och motion för Stockholmarna, säger Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.

Preliminär tidplan:

  • Utredningsbeslut tas den 16 maj
  • Inriktningsbeslut hösten 2018
  • Genomförandebeslut hösten 2019
  • Byggstart hösten 2020
  • Om projektet innebär detaljplaneändring förlängs projekttiden med cirka 2 år.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera