Åsa Westlund (S) uppvaktar Svensk Handel

Socialdemokraternas tredjenamn till Europaparlamentet, Åsa Westlund har idag uppvaktat svensk handel. Åsa Westlund vill att Svensk handel ska bli bättre på att informera om det farliga ämnet Bisfenol som är vanligt förekommande i nappflaskor, och samtidigt lyfta fram de säkra alternativen. Uppvaktningen gav resultat. Svensk handels vice vd Yvonne Ingman lovar att direkt informera sina medlemmar och uppmuntra dem att sälja de säkra alternativen.Yvonne Ingmar välkomnade att frågan lyfts upp och sa under mötet att man stödjer Westlund i hennes arbete.

- Vi är glada för Svensk Handels stöd. Det viktiga för mig är att föräldrar kan känna sig trygga när de köper produkter till sina barn. Nu väntar jag mig att man verkligen tar tag i problemet, avslutar Åsa Westlund.

För mer information:

Frida Carlsson, pressekreterare, 0702-731 555

Prenumerera

Dokument & länkar