Behövs det ett mål för offentliga investeringar?

Det är frågan som ska diskuteras när Socialdemokraterna imorgon fortsätter sin seminarieserie ”Nya mål för den ekonomiska politiken”. På seminariet får vi bland annat höra Assar Lindbecks tankar om hur vi kan finansiera högre infrastrukturinvesteringar.

På socialdemokraternas förtroenderåd i december beslutades att två nya mål för den ekonomiska politiken ska utarbetas. Det handlar dels om mål för den långsiktiga sysselsättningen, dels om ett mål för offentliga investeringarna i exempelvis vägar och järnvägar. Som ett led i det arbetet arrangerar nu socialdemokraterna fyra expertseminarier på dessa teman. Bland deltagarna finns några av landets tyngsta ekonomer, bland andra Lars Calmfors och Assar Lindbeck.

Program

Inledning

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

Kan ett investeringsgolv vara lösningen?

Anna Larsson, fil. dr. i nationalekonomi, forskare på Stockholms universitet, ledamot av SNS Konjunkturråd 2012.

Hur kan vi finansiera högre infrastrukturinvesteringar?

Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Hur är det med tillgången på statistik över offentliga investeringar?

Michael Wolf och Johan Norberg, statistiska centralbyrån.

Moderator: Nina Wadensjö, chef för Socialdemokraternas avdelning för Analys & Opinion.

Tid: Onsdagen den 14 mars kl. 9-11. Frukost serveras från kl. 8.15.

Plats: Sveriges Riksdag, Skandiasalen. Ingång från Mynttorget 1.

Anmälan: jeanette.bjorklund@riksdagen.se

Kontaktperson: Mikael Sundesten, 070-585 55 98

Kommande seminarier

23/3 Välfärdens framtida finansiering (kl. 12-14)

28/3 Behövs det ett sysselsättningsmål? (kl. 12-14)