Dags för ordning och reda i fjälljakten!

Riksdagen har nu beslutat att tillkänna ge för regeringen att jakten på småvilt i fjällen ska regleras på samma sätt som den gjorde innan den borgerliga regeringen tillträdde. Tidigare var jakten reglerad och boende i Sverige hade förtur att jaga på statens mark i fjällen. Men den borgerliga regeringen ändrade detta och gjorde jakten helt fri så att även andra EU-medborgare kunde jaga.

– Att ha en öppen jakt där alla jägare som vill kan lösa jaktkort på samma förutsättningar som de boende i landet på den gemensamägda statliga marken är ganska unikt. Det är både rimligt och önskvärt med ordning och reda på jakten i vår känsliga fjällfauna, säger Helen Pettersson, Socialdemokraternas talesperson för jaktfrågor i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Anledningen till regeringens lagändring var en fråga från EU-kommissionen om reglerna inte var diskriminerande.

– Det är inget konstigt om ett land begränsar jakten på statens mark till dem som faktiskt äger marken, så sker i en rad andra EU-länder. Regeringen la sig platt utan att närmare diskutera detta, säger Helen Pettersson.

Riksdagens besked innebär nu att regeringen tvingas se över frågan igen.

– Det som är viktigt att vi nu kan få ordning och reda i fjälljakten, äntligen har vi tagit ett steg i rätt riktning efter att ha drivit detta från Socialdemokraterna i fem års tid. Jag hoppas att regeringen inte tänker dra detta i långbänk för att den motsätter sig riksdagens beslut, säger Helen Pettersson.

För ytterligare information:
Helen Pettersson, riksdagsledamot och socialdemokratisk talesperson i jaktfrågor, 070-236 99 94