Den borgerliga majoriteten inom SKL vill öppna upp för en helt oreglerad arbetskraftsinvandring!

Styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har idag beslutat om ett yttrande över KAKI-kommitténs slutbetänkande kring arbetskraftsinvandring. Till skillnad från kommittén föreslår den borgerliga majoriteten en politik som i praktiken innebär en helt oreglerad arbetskraftsinvandring med arbetsgivares intresse i fokus. Majoriteten bortser ifrån risken att landets kommuner riskerar att få ökade kostnader för försörjningsstöd.Göran Johansson kommenterar, att regelverket för arbetskraftsinvandring prövar om det finns brist på arbetskraft. Vi socialdemokrater i SKL menar därför, att dagens system med AMS i dialog med arbetsmarknadens parter ska vara kvar. Arbetskraftsinvandring får inte tränga undan arbetskraft som redan finns på den svenska arbetsmarknaden. Vi anser också att när arbetsgivare rekryterar arbetskraft från tredje land, kan det uppstå försörjningsproblem om och när anställningen upphör. Det kommer i sådana fall öka kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

- Vi socialdemokrater ser gärna en ökande arbetskraftsinvandring i de branscher där vi har eller kommer att få arbetskraftsbrist, säger Carin Jämtin. Män och kvinnor från andra länder än EU:s medlemsländer berikar svensk arbetsmarknad.

För kommentarer: Ilmar Reeapalu, 070/5140291, ilmar.reepalu@malmo.se Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03

Prenumerera