Expertseminarium om utstationeringsdirektivet

Socialdemokraterna arrangerar i dag ett presseminarium om sina förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet. Särskilt inbjuden gäst är Martin Schulz, ordförande i socialistgruppen i Europaparlamentet.Samtalsledare: Katinka Hort, kanslichef (S) i riksdagsgruppen

Bakgrund: Socialdemokraterna kräver att EU-lagstiftningen som rör arbetskraft som tillfälligt flyttar från ett medlemsland till ett annat ändras. Orsaken är en serie kontroversiella domar från EG-domstolen, bland annat i det så kallade Vaxholms-målet. Domarna har lett till att de svenska kollektivavtalen inte kan tillämpas fullt ut.

Plats: Sveavägen 68 Tid: Måndag 1 juni klockan 14 - 15

Medtag presslegitimation Presskontakt: Fredrik Kornebäck, presschef Socialdemokraterna, 070-246 65 03

Prenumerera