Extra försvarsutskott med anledning av personalrekryteringen till försvaret

I sin nyligen presenterade halvårsrapport framgår att försvaret har uppgett felaktiga siffror vad gäller antalet så kallade interrimanställningar, det vill säga tillfälligt anställda. Med anledning av den allvarliga situationen har försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist, beslutat att kalla in försvarsutskottet för ett extramöte den 15 september.Syftet med det extra försvarsutskottsmötet är dels att inhämta information och dels möjlighet att ställa frågor riktade till försvarsmaktens och försvarsdepartementets representanter. Det har begärts att försvarsminister Sten Tolgfors ska medverka.

- Läget är allvarligt. Regeringen har det yttersta ansvaret för hur denna situation ska lösas. Den låga nivån på rekrytering av kontraktssoldater visar också att alla de oklarheter som finns kring reglerna för dessa soldater påverkar rekryteringen negativt, säger Peter Hultqvist.

- Det behövs en ordentlig översyn av systemet med såväl yrkes- som kontraktssoldater. En sådan bör handla om bland annat om tjänstgöringstiders längd, den långsiktiga attraktionskraften i tjänsten, lönenivåer och förmåner och förhållandet mellan försvarsmakten och näringslivet, avslutar Hultqvist.

Mediakontakt till Peter Hultqvist är Fredrik Persson på telefon 072-206 35 45