Framtiden börjar i skolan

- Socialdemokraterna lanserar skolkampanj

I dag går Socialdemokraterna ut i en landsomfattande kampanj på temat ”Framtiden börjar i skolan”. Alla riksdags- och partistyrelseledamöter kommer att genomföra skolbesök och knacka dörr och med start på måndag åker ett stort antal statsråd och andra företrädare ut på en bussturné som kommer att besöka omkring 20 orter i Sverige.

– Vi är en folkrörelse och det är viktigt för oss att också i regeringsställning möta väljarna och kommunicera vår politik. Framtidens folkrörelse är en folkrörelse som är ute mycket, som pratar och möter människor. Målet är att genomföra 100 000 samtal innan 1:a maj, säger Carin Jämtin, partisekreterare.

Kampanjen syftar till att kommunicera partiets skolpolitik, värva medlemmar och aktivera de nya medlemmar som har gått med i partiet under valåret. Samtliga 12 000 nya medlemmar kommer att kontaktas och erbjudas att delta i kampanjen.

– Årets vårkampanj blir betydligt mycket mer omfattande än hur det brukar se ut när det inte är valår. Bland annat har vi tagit fram en kampanjfilm som kommer att gå på nätet och på bio, och radioreklam, säger Lisa Hedin, kampanjchef.

Oroande läge i svenska skolan
Det finns många bra skolor i Sverige, men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten har fallit kraftigt. Kunskapen har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 25 procent sedan 2006. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka. 

Socialdemokraterna vill höja resultaten i skolan genom:

  • Tidiga insatser och mindre klasser. För att vända utvecklingen i skolan måste alla elever få det stöd de behöver i tidig ålder. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Det är därför glädjande att regeringen redan i år investerar två miljarder till fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och så att lärarna får mer tid med varje elev.  

  • Investeringar i skickliga och engagerade lärare. Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. Därför vill vi stärka lärarkåren med mindre administration, mer tid för eleverna och höjda löner. Från och med nästa år kommer regeringen, i dialog med lärarfacken och arbetsgivarna, investera tre miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner kopplat till kompetens.

  • Jämlik skola. De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Vi vill ge stöd till skolor med tuffast förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det. Sen ska skolans resurser gå till eleverna – inte till riskkapitalbolagens vinster.

Se mer information om kampanjen här: www.framtidenborjariskolan.se

Presskontakt:

Åsa Söderén, asa.soderen@socialdemokraterna.se, 072- 586 58 50

Taggar:

Prenumerera