Håkan Juholt valkampanjar i Finland den 6 april

Håkan Juholt gör sin första utlandsresa som ny partiordförande. Resan går till Finland där han kommer att medverka i valkampanjen.10.00 Valkampanjevenemang med riksdagsgruppens ordförande Eero Heinäluoma på Järnvägstorget i Helsingfors 11.00 Lunch med partiordförande Jutta Urpilainen Hotel Hilton Strand, John Stenbergin ranta 4, Helsingfors 12.00 Presskonferens Hotel Hilton Strand, John Stenbergin ranta 4, Helsingfors 13.00 Föreläsning för studenter på Svenska Social- och kommunalhögskolan Snellmansgatan 12, Helsingfors universitet

14.30 Kampanjevenemang med vice-ordförande Maria Guzenia-Richardson Korso, Metsolantie 2, Vanda

16.00 Valkampanjevenemang med riksdagskandidat Thomas Wallgren Paasitorni, Paasivuorenkatu 5, Helsingfors

Presskontakt och medföljande: Peter Cervin, presskontakt Håkan Juholt, +46 70 584 85 75 Ann Linde, internationell sekreterare, +46 70 662 91 03 Mika Häkkinen, Finlands socialdemokratiska parti, +358 46 600 04 92

Prenumerera