Har vi tjänat på "tuben"?

Hur mycket har samhället tjänat på Stockholms tunnelbana? Det är en av frågorna som ska redas ut i morgon, när  Socialdemokraterna inleder seminarieserien ”Nya mål för den ekonomiska politiken”.

På Socialdemokraternas förtroenderåd i december beslutades att två nya mål för den ekonomiska politiken ska utarbetas. Det handlar dels om mål för den långsiktiga sysselsättningen, dels om ett mål för offentliga investeringarna i exempelvis vägar och järnvägar. Som ett led i det arbetet arrangerar nu Socialdemokraterna fyra expertseminarier på dessa teman. Bland deltagarna märks några av landets tyngsta ekonomer, bland andra Lars Calmfors och Assar Lindbeck.

Tid: Onsdagen den 7 mars kl. 12-14. Lunch serveras från kl. 11.15.

Plats: Sveriges Riksdag, Skandiasalen. Ingång från Mynttorget 1.

Anmälan: jeanette.bjorklund@riksdagen.se

Kontaktperson: Tore Englén, politisk sekreterare: 070-296 69 12

Program

Inledning

Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Infrastruktur och ekonomisk tillväxt – forskningsläget

Christer Anderstig, docent i regional planering och seniorkonsult på WSP Analys & Strategi.

Hur mycket har vi tjänat på Stockholms tunnelbana?

Maria Börjesson, tekn. dr, forskare på Centrum för transportstudier, KTH.

Offentliga investeringar – en försummad del av näringspolitiken

Jan Edling, analytiker, Vinnova.

Moderator: Sofie Evertsson Berndtsson, Socialdemokraternas avdelning för Analys & Opinion.

Kommande seminarier

14/3 Behövs det ett mål för offentliga investeringar? (kl. 9-11)

23/3 Välfärdens framtida finansiering (kl. 12-14)

28/3 Behövs det ett sysselsättningsmål? (kl. 12-14)