Information inför första maj

Socialdemokraterna förnyar första maj-firandet 2013 med en särskild satsning på webben. På Socialdemokraternas webbplats kommer de som jobbar eller av andra skäl inte har möjlighet att gå med i ett första maj-tåg ändå kunna delta i firandet.

Bland annat kommer ett exklusivt tal av partisekreterare Carin Jämtin och SSU:s ordförande Gabriel Wikström visas tillsammans med grafik, musik, klipp från den nyligen avslutade partikongressen i Göteborg och inslag från tidigare förstamajfiranden. Syftet med satsningen är att ge fler möjligheten att delta i årets första maj-firande.

Första maj 2013 fokuserar på att Sverige behöver en ny politik som vänder utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Därför har vi slagit fast ett tydligt mål för jobben. Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet människor som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Och ungdomar ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa. Därför vill vi införa en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Alla arbetslösa ungdomar ska ha rätt till jobb, praktik eller utbildning. Året första maj-paroll är "Jobb och framtidstro".

Välkommen att kika på eller länka till www.socialdemokraterna.se/forstamaj

För mer information om första maj på webben, kontakta:

Joanna Abrahamsson

Webb, sociala medier & rörlig bild

072-573 99 22