Jämtin och Hulthén välkomnar att Gore får fredspriset

Ordförandena i socialdemokraternas rådslagsgrupp om miljö välkomnar att Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC får dela på Nobels fredspris för sina insatser mot klimatförändringarna.- Klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga och Al Gore och FN:s klimatpanel har varit med att få upp frågan på den internationella agendan. Om inte ökningen av temperaturen bromsas kommer levnadsförutsättningarna på jorden ändras dramatiskt med oöverskådliga konsekvenser, säger Carin Jämtin.

- Klimatförändringarna är också ett av de största säkerhetshot vi står inför. Med ökade temperaturer och förändringar av klimatet kan på många ställen runt om i världen följa hungersnöd, översvämningar och massflyktsituationer, säger Anneli Hulthén.

- Alla länder har ett ansvar för att vidta åtgärder för att begränsa uppvärmningen av jorden. Det går inte för någon att undandra sig sitt ansvar, som individ eller som politisk företrädare för en nation. En som tidigt stått upp för en inte alltid bekväm sanning är Al Gore och därför är det fantastiskt att han nu också får det erkännande han förtjänar, avslutar Carin Jämtin.

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03 Carin Larsson, pressekreterare, 070-677 07 12 John Zanchi, pressekreterare åt Carin Jämtin, 076-122 91 99

Prenumerera