Jan Eliasson blir vice generalsekreterare i FN

Jan Eliasson, tidigare socialdemokratisk utrikesminister, blir vice generalsekreterare i Förenta Nationerna.

Utnämningen offentliggjordes för en stund sedan i New York.

- Vi ger Jan Eliasson våra varmaste gratulationer, säger Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven.

I dag offentliggjorde FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att Jan Eliasson utnämns till vice generalsekreterare i FN. 

- Vi ger Jan Eliasson våra varmaste gratulationer när han nu får detta prestigefyllda uppdrag. Det är hedrande för honom men det är också hedrande för Sverige, säger Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande.

Jan Eliasson får därmed det tyngsta FN-uppdraget som tilldelats en svensk sedan Dag Hammarskjöld innehade posten som generalsekreterare.

- Det här är resultatet av Sveriges långa tradition av internationellt engagemang. Jan Eliasson har visat att vi kan göra skillnad och inspirerar till fotsatt internationellt arbete, säger Stefan Löfven.

Jan Eliasson har haft en lång rad tunga uppdrag för Förenta Nationerna. Han har bland annat Ban Ki-moons uppdrag att som en av 15 ambassadörer ansvara för att genomdriva FN:s millenniemål. Eliasson har även som enda svensk varit ordförande för FN:s generalförsamling och 2006 utsågs han till FN:s särskilda sändebud i Darfur av Kofi Annan. Jan Eliasson har även varit undergeneralsekreterare med ansvar för humanitära frågor.

- Inom FN och på många håll i världen har man en stor respekt för Jan Eliasson, som gjort sig känd som en klok förhandlare i svåra frågor. Det är glädjande att vi nu har fler svenska socialdemokrater på högt uppsatta poster i FN. Margot Wallström har ju redan uppdraget som särskilt sändebud för att arbeta med frågor om våld mot kvinnor i konflikter, säger Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Jan Eliasson:

- Jag är hedrad över att generalsekreteraren vill utse mig till denna asvarsfulla position i FN. Jag ska göra mitt bästa för att värna FN:s roll i världen. I denna tid av omvälvningar och konflikter behövs ett starkt FN mer än någonsin, säger Jan Eliasson.

Kontaktperson: Margareta Bernhardsson, pressekreterare: 070-214 17 84