Katarina Berggren blir biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna

Verkställande utskottet har beslutat att föreslå Katarina Berggren till biträdande partisekreterare med kommunsamordningsansvar. Formellt fattar partistyrelsen beslut under nästa vecka.

Katarina Berggren har de senaste 11 åren varit kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

- Jag hoppas att de erfarenheter från kommunalpolitiken som jag har skaffat mig under åren kan komma till nytta för partiet nationellt. Vi har jobbat mycket med politikutveckling i Botkyrka under de här åren och bland annat infört en ungdomsgaranti och heltidsförskola för alla barn, även för dem som är föräldralediga eftersom vi vet att språkinlärning är viktigt för alla barn, säger Katarina Berggren.

- Jag är stolt att vi kan föreslå en så erfaren politiker som Katarina Berggren till biträdande partisekreterare. Utmaningarna i kommun och landstingssektorn är stora. Det är skolan, sjukvården, bostadsbyggandet och äldreomsorgen för att bara nämna några. Även flyktingmottagandet kommer kräva en hel del arbete i vilket Katarina har enorma erfarenheter, säger Carin Jämtin.

Kontakt:

Isabell Ekvall, pressekreterare 072-736 57 84

Taggar: