Kommentar från (S) med anledning av regeringens förslag till åtgärder för infrastrukturen- Regeringens satsning handlar om underhåll och reinvesteringar, vilket är nog så viktigt. Men jag menar att man också måste öka investeringarna i ny kapacitet, inte minst på järnvägssidan i våra storstadsområden. Vi kommer att återkomma i vår skuggbudget med förslag i den riktningen, fortsätter Anders Ygeman.

- Man bör dock notera att regeringen verkar hålla fast vid sänkt restaurangmoms, en åtgärd med mycket tveksam effekt på sysselsättningen. Det är en mer än dubbel så dyr åtgärd som den regeringen presenterat idag. Momssänkningen är dessutom en permanent åtgärd tillskillnad från det tillfälliga tillskottet till infrastrukturen, avslutar Anders Ygeman.

Presskontakt Ingela Nilsson, 072-210 95 25.