Kraftigt stöd för rödgröna investeringar

• Staten ska i år öka stödet till kommuner och landsting anser en klar majoritet av svenska folket. Svenskarna tycker att stödet ska öka även om det innebär skattehöjningar. • Staten ska satsa mer på utbildning för arbetslösa anser flertalet svenskar. Svenskarna tycker att stödet ska öka även om det innebär skattehöjningar. • Staten ska investera mer i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik anser en klar majoritet av svenskarna. Investeringarna ska öka även om det innebär skattehöjningar.Under perioden 12-15 juni genomförde Novus opinion en webbaserad enkätundersökning som visar på en utbredd uppfattning om att regeringen gör för lite för att hantera krisen 1000 personer deltog. Frågorna gällde behovet av investeringar inom ett antal områden:

- Ökat stöd till kommuner och landsting för att minska uppsägningarna inom skola, vård och omsorg - Satsningar på utbildning till de av oss som nu förlorar jobbet - Investeringar i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik

En majoritet av de tillfrågade svarar att staten bör göra mer än vad som görs idag. En majoritet svarar också att staten bör göra mer, även om det innebär skattehöjningar.


På frågan om svenska staten ska öka stödet till kommuner och landsting i år för att minska uppsägningar i skola och vård svarar en stor majoritet att de instämmer helt eller delvis med påståendet. Sympatierna för att öka stödet till kommuner och landsting är mycket stort hos män (73% instämmer helt eller delvis) och ännu större hos kvinnor (80% instämmer helt eller delvis). I alla åldersgrupperna är det en klar majoritet för ökat stöd till kommuner och landsting. I åldersgruppen 45-59 år är det hela 82% som instämmer i kravet på ökat stöd.

På frågan om svenska staten bör öka stödet till kommuner och landsting i år för att minska uppsägningar i skola och vård även om det kräver högre skatter svarar en klar majoritet av svenskarna att de instämmer helt eller delvis. Sympatierna för att öka stöder till kommuner och landsting i år även om det kräver högre skatter är högre bland kvinnor än bland män (70 % respektive 59 %)

På frågan om svenska staten bör satsa mer på utbildning till arbetslösa svarar en klar majoritet av svenskarna att de instämmer helt eller delvis. Sympatierna för att öka satsningarna på utbildning för arbetslösa lika bland kvinnor och män. I alla åldersgrupperna är det en klar majoritet för att satsa mer på utbildning för arbetslösa. I åldersgruppen 65 år och uppåt är det hela 84% som instämmer i kravet på ökade satsningar.På frågan om svenska staten bör satsa mer på utbildning till arbetslösa även om det kräver högre skatter svarar en majoritet av svenskarna att de instämmer helt eller delvis. Sympatierna för att öka satsningarna på utbildning för arbetslösa även om det kräver högre skatter är marginellt högre bland kvinnor än bland män (58 % respektive 55 %)

På frågan om svenska staten bör investera mer än vad som görs idag i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik svarar en klar majoritet av svenskarna att de instämmer helt eller delvis. Sympatierna för att öka investeringarna i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik är i stort sett lika män än bland kvinnor (75 % respektive 73 %). I alla åldersgrupperna är det en klar majoritet för ökade investeringar i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik. I åldersgruppen 60år och uppåt år är det hela 84% som instämmer i kravet på ökade investeringar.På frågan om svenska staten bör investera mer än vad som görs idag i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik även om det kräver högre skatter svarar en klar majoritet av svenskarna att de instämmer helt eller delvis. Sympatierna för att öka investeringarna i järnvägar, spårvagnar och kollektivtrafik även om det kräver högre skatter är något högre bland män än bland kvinnor (62 % respektive 57 %)

Presskontakt: Camila Buzaglo pressekreterare hos Mona Sahlin 070-545 32 69 Anders Wallner pressekreterare hos Maria Wetterstrand 070-215 43 32 Marie Utter pressekreterare hos Peter Eriksson 070-372 73 23 Kristoffer Housset pressekreterare hos Lars Ohly 076-145 42 02

Prenumerera

Dokument & länkar