Matilda Ernkrans (S): Bättre än inget men nära nog betydelselöst för klimatet och människorna

Vi måste agera nationellt och internationellt för att säkra jobb och välfärd. Agera för att rädda mänskligheten såsom vi känner den. Det vetenskapliga underlaget är robust och precist. Vi förtjänar bättre än nära nog betydelselösa klimattoppmöten, menar Matilda Ernkrans (S), som deltagit i mötet i Warszawa.

– Frustrationen och ilskan är stor över Warszawamötet. Istället för två steg fram blev det ett rejält kliv tillbaka. Bättre än inget men helt otillräckligt. Det går att göra så mycket mer. Med ledarskap från flera. Det är bekymmersamt att världens ledare inte ger större manöverutrymme för att hantera vår tids ödesfråga, säger Matilda Ernkrans, klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

– Om förväntningar spelas ned så blir lite gjort och det som blir gjort, det blir stort. Men verkligheten är något helt annat. Glappet mellan vad som görs och vad som borde göras är enormt. Utan förhandlade gångbara positioner så borde inte förvåningen över att inte lyckas vara så stor. Det är många som har hemläxor med sig hem, även Sverige och EU. Nu måste, för framtiden, ett nytt ledarskap kliva fram på riktigt, säger Matilda Ernkrans.

– Det är med sorg i hjärtat som jag kan konstatera, att den svenska låga ambitionen med 300 mkr i omfördelade biståndspengar till finansiering i den Gröna klimatfonden är en ljuspunkt på internationell nivå. Det visar bara den låga prioriteringen från världens rikare länder, inte minst från EU, gällande klimatutmaningarna.

– Ingen skugga ska falla över den svenska delegationens engagerade jobb. Men utan en ambitiös klimatpolitik på hemmaplan. Utan manöverutrymme gällande utsläppsminskningar och finansiering, varken från den svenska regeringen eller EU, så räcker tyvärr hårt jobb enbart till ett steg bakåt, avslutar Matilda Ernkrans.

Presskontakt:
Margareta Bernhardsson, pressekreterare
070-214 17 84