Mikael Damberg till Rom på ”Progressive Parliamentary Leaders’ Conference”

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, deltar i ”the 2nd Progressive Parliamentary Leaders’ Conference” (konferens för progressiva gruppledare i parlamenten) som hålls i Rom den 19 – 21 april. Mikael Damberg ska tala om EUs roll i den nya globala ekonomin.

- ”Det är nödvändigt med omfattande besparingar och höjda skatter för att ta länder som Grekland och Spanien ur den akuta skuldkrisen Men för att lösa de grundläggande problemen i Europa behöver vi också investeringar i forskning och utveckling – dels för att öka efterfrågan men också för att stärka Europas konkurrenskraft i världen. Vi ska konkurrera med kunskap – inte med låga löner”, säger Mikael Damberg.

Förutom Mikael Damberg, deltar även bland andra Hannes Swoboda, gruppledare i Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, Emma Reynolds, Labours skuggminister för Europafrågor, Storbritannien samt Norska Arbeiderpartiets partisekreterare, Raymond Johansen.

För mer information:

Ann Wolgers, 070-252 26 59