Mona Sahlin hos EU-kommissionen: Nytt initiativ till en europeisk oljekommission

Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin presenterar i dag ett initiativ till en Europeisk oljekommission. Mona Sahlin talar vid en klimatkonferens i Bryssel, dit hon som enda svensk politiker inbjudits av kommissionären för forskning, Janez Potocnik.Erfarnheter och inspiration ska kunna hämtas från den svenska oljekommissionen som inrättades av den socialdemokratiska regeringen 2006, efter att en ny energipolitisk vision om ett oljefritt Sverige lanserats. Den svenska oljekommissionen enades kring ett stort antal förslag för att bryta oljeberoendet till år 2020, bland annat en storsatsning på bioenergi och ett omfattande forskning-program. Oljeanvändningen i transportsektorn skulle med oljekommissionens förslag minska med 40-50 procent genom nya bränslen och mer energieffektiva motorer. Olja skulle inte längre användas för uppvärmning av bostäder och industrin skulle minska sin oljeanvändning med mellan 25-40 procent till år 2020.

- EU strävar mot en gemensam marknad och ett gemensamt regelverk, det är därför viktigt att nyttja den gemensamma kraften offensivt för att möta klimatkrisen, säger Mona Sahlin.

- Det behövs en bred samling där politiker, industriföreträdare och intresseorganisationer gemensamt diskuterar fram ett program för att bryta oljeberoendet. Det svenska exemplet har visat att det går att bli överens om åtgärder som är både realistiska och radikala, säger Mona Sahlin.

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03 Cecilia Eklund, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-566 38 88 Oscar Stenström, utrikespolitisk sekreterare hos Mona Sahlin, 070-655 79 46

Prenumerera