Mona Sahlins bok Möjligheternas land

Det finns idag möjlighet för journalister med presslegitimation att förhandsläsa recensionsexemplar av Mona Sahlins bok Möjligheternas land. Embargo för publicering är onsdag den 7 juli kl 24.00”Det är viktigt att få tala till punkt. Att få förklara inte bara vad man tycker utan också varför man tycker som man gör. Att få berätta vilka händelser, vilka fakta eller möten med människor som gjort att man utvecklat sin ståndpunkt. I min politiska roll hinner jag sällan med det. Det finns alltid en tidsram att förhålla sig till, ett ämne, en given publik, ett tv-team. Ofta förväntas vi politiker säga vad vi tycker på en minut i en debatt eller ett klipp i en nyhetssändning. Jag gillar den utmaningen – men de längre resonemangen behövs också i politiken. Jag vill berätta varför jag landat i de uppfattningar jag har. Vad jag brinner för och vilka erfarenheter som format mig som ledare. Vad jag och mitt parti Socialdemokraterna vill ändra på – och hur det kan förändra Sverige. Därför har jag under våren tagit mig tid att skriva. Den här boken ska ses som ett inlägg i svensk politisk debatt år 2010. Här ger jag en fylligare bakgrund till mina argument. Och här beskriver jag min dröm för Sverige som ett möjligheternas land för alla. När vi ett tiotal år framåt i tiden ser på vårt land, hur det då har blivit, hur livschanser och möjligheter är spridda i befolkningen – då kommer vi att se åren 2010–2014 som utslagsgivande. Om detta är jag övertygad. Därför säger jag att vi står inför ett ödesval hösten 2010."

- ur förordet till Mona Sahlins bok Möjligheternas land