Netroots utökar sin närvaro under årets upplaga av Almedalsveckan

Netroots - Sveriges största nätverk för politiska bloggar utökar sin närvaro under årets upplaga av Almedalsveckan. Minst ett 30-tal netrootsbloggare kommer finnas på plats i Visby och i det rödgröna valcentret på Hamnplan 5.Netroots detaljerade program kommer finnas tillgängligt från och med söndagen den 4 juli.

Fakta om Netroots Netroots samlar idag över 600 bloggare vilket gör det till Sveriges största nätverk för politiska bloggar. Nätverket grundades i maj 2006 med namnet internetaktiva mot en högerregering. Sedan april 2009 används namnet Netroots för att visa på den internationella kopplingen till nätrotsrörelsen.

För mer information kontakta Johan Ulvenlöv, ansvarig för Bloggkontakter & Netroots 070-591 70 36.