Ökat skydd för utsatta kvinnor

Igår blev Sverige lite mera jämställt. Då tog riksdagen beslut om förbättrade regler för utsatta kvinnor. Det ska inte längre krävas att risken för brott är påtaglig för att kontaktförbud i gemensam bostad ska kunna utfärdas. Den nya lagstiftningen ska gälla från den 1 januari 2014.

Bakgrunden till gårdagens riksdagsbeslut är en socialdemokratisk motion från 2010 som vann riksdagens majoritet. Därmed tvingades regeringen återkomma till riksdagen med nytt lagförslag.

- Jag är jätteglad för att det nya lagförslaget nu gått igenom. Det var påfallande svårt att kontaktförbud tidigare. Följden blev att samhället inte kunde erbjuda tillräckligt skydd för kvinnor, som det ju oftast handlar om, som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av män de lever ihop med; säger Anna Wallén från Västerås, riksdagsledamot i justitieutskottet (S).

- Det känns betydelsefullt att det går att påverka. Regeringspartierna röstade ju emot vår motion först, men har nu kommit på bättre tankar och ändrat sig, avslutar Anna Wallén.

Kontakt:
Anna Wallén, 070-824 75 59