Ordförandena i socialdemokratiska klimatrådslaget: Pröva räntefria lån

För att klara de svenska klimatmålen krävs både energieffektiviseringar och användande av nya tekniker och bränslen. Inom bostadssektorn krävs åtgärder för att göra husen mer energieffektiva. Inte minst de hus som byggdes under det så kallade miljonprogrammet är dåligt isolerade och har hög energiförbrukning. Mätningar som konsultföretaget Ångpanneföreningen har gjort visar att dessa bostäder i snitt förbrukar 40 procent mer värme än hus byggda efter 1976.- En annan intressant idé är Oljekommissionens förslag att ge bidrag eller skattelättnader till fastighetsägare i miljonprogramsområdena som deltar i program för energieffektivisering, säger Carin Jämtin, ordförande i socialdemokraternas rådslag om klimat och miljö.

- Vi socialdemokrater vill göra en stor satsning på våra miljonprogramsområden. En självklar del i en sådan satsning är att göra miljöinvesteringar, tillägger Anneli Hulthén, ordförande i den socialdemokratiska rådslagsgruppen om klimat och miljö.

- Regeringen tror att de höga energipriserna i sig räcker för att dessa investeringar skall bli av. Som vanligt litar man på marknaden och säger nej till att satsa på miljön och på våra förorter, avslutar Anneli Hulthén.

Anneli Hulthén och Carin Jämtin är ordförande i den socialdemokratiska rådslagsgruppen om klimat och miljö. Gruppens uppgift är att utveckla den socialdemokratiska miljöpolitiken fram till valet 2010. Anneli Hulthén är kommunalråd i Göteborg och Carin Jämtin är oppositionsborgarråd i Stockholm.

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03 John Zanchi, Pressekreterare åt Carin Jämtin, 0761-229 199

Prenumerera