PÅMINNELSE Socialdemokraterna bjuder in till: Expertseminarium om läget på bostadsmarknaden

Den svenska krisen på 1990-talet och den nuvarande krisen i USA och en rad europeiska länder visar med vilken enorm kraft ett prisfall på bostadsmarknaden kan slå mot tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser. Det syns nu tecken på att den svenska bostadsmarknaden tappar fart. Är detta inledningen till en mer betydande priskorrigering och vilka blir då effekterna på övriga delar av ekonomin? Och kan man på politisk väg dämpa effekterna av ett eventuellt prisfall?Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan

Bengt Hansson, analytiker på Statens bostadskreditnämnd

Tid: Onsdagen den 24/8 kl. 12-13.30 Plats: Sveriges Riksdag, lokal Mittpoolen (ingång från Riksgatan 2)

Frågor om seminariet besvaras av pressekreterare Fredrik Persson: 072-206 35 45