Pressinbjudan: Socialdemokraterna presenterar ny statistik för Fas 3

En av tre arbetslösa är idag långtidsarbetslösa. Istället för utbildning som leder till jobb hänvisas långtidsarbetslösa till passivitet i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. En stor andel av dem som hamnar där får varken jobb eller utveckling utan hänvisas till att vänta på att dagarna tickar iväg och de rutschar ut i Fas 3, där de i många fall tvingas jobba gratis. Omkring 25 000 personer befinner sig nu i Fas 3.Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet (s), presenterar undersökningen vid en pressträff måndagen den 14 februari klockan 9.30 på Sveavägen 68, Stockholm.

För mer information och anmälan kontakta

Maria Persdotter 0709-460081

Prenumerera