Pressinbjudan: Socialdemokraternas skolrådslag anordnar expertseminarium

Socialdemokraternas rådslag om skolan anordnar ett expertseminarium på temat ”Valfrihet, segregation och likvärdighet”. Seminariet sker i form av samtal med deltagarna som alla har olika erfarenheter och kunskaper om segregation i skolsystemet med avseende på etnicitet, utbildningsbakgrund och socio-ekonomisk bakgrund. Erik Nilsson, fd skolborgarråd i Stockholm och ledamot i Skolrådslaget, är moderator.


Laid Bouakaz från Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö.
Catherine Önnestam, barn- och ungdomschef i Spånga-Tensta.
Monica Axelsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.
Rosemary Waher Schennings, VD för Fryshuset Kunskapscentrum AB.

Arrangemanget är öppet för media. Medtag pressleg.

Plats: Socialdemokraternas partihögkvarter, Sveavägen 68 Tid: Fredag den 19 oktober kl 10-13

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03 Carin Larsson, pressekreterare, 070-677 07 12

Prenumerera