Regeringen har beslutat om tyngre transporter med lastbilar och tåg

Regeringen beslutade 16 april om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Tillsammans med detta beslut får även Trafikverket i uppdrag att visa vilka möjligheter som finns när det gäller att köra längre och tyngre tåg i landet.

- Det är viktigt att vi satsar på effektivare transporter. Genom att öka maxvikten så kommer vi få lägre utsläpp per fraktat kilo, vilket gör att klimatpåverkan på sikt kommer att bli mindre. Vi stärker även de svenska företagens konkurrenskraft, som är en viktig del i regeringens mål att nå EU:s längsta arbetslöshet år 2020, säger Pia Nilsson gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens trafikutskott.

Att underlätta för tyngre lastbilstransporter kan uppfattas som att regeringen sänker sin ambition om att minska utsläppen av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. Men så är inte fallet.

- Det är viktigt att inte ställa lastbilar och järnväg mot varandra. I de fall där det finns möjligheter att transportera gods på järnväg, ska så mycket som möjligt hamna på järnväg. Det är därför vi även vill se längre och tyngre tåg. Men i många fall finns det inte möjlighet till järnvägstransporter, exempelvis inom skogsindustrin. För de företag som är beroende av att transporter på väg, är detta ett beslut som kommer att ha en positiv effekt, säger Pia Nilsson (S).

Ändringen i trafikförordningen träder i kraft den 1 juni i år och Trafikverkets uppdrag om längre tåg ska redovisas senast 31 augusti 2015.

Kontaktpersoner:

Stefan Hell Fröding, pressekreterare (S)

0708-398486

Toomas Almqvist, politisk sekreterare (S)

0725-317907

Prenumerera