Regeringen måste satsa för att öka sysselsättningen och tillväxten

Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar den ekonomiska utvecklingen.- Imorgon samlas regeringen för budgetöverläggningar på Harpsund. Man måste då fatta beslut om åtgärder, annars riskerar man en allvarlig situation. Om kommuner och landsting tvingas göra stora nedskärningar under 2012 förstärks den negativa ekonomiska utvecklingen, säger Ilmar Reepalu, som är 2:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting och gruppledare för Socialdemokraterna.

På ett seminarium som Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade idag sade SEB:s prognoschef Håkan Frisén att det finns internationella rekommendationer om att länder som Sverige ska använda finanspolitiken mer offensivt. Det finns utrymme inom finanspolitiken för att mildra den globala krisens effekter för Sverige, menade Håkan Frisén.

Samtidigt varnade idag i medierna flera tunga ekonomer regeringen för att vara för sparsam och därmed försvåra återhämtningen. Lars Calmfors, nyss avgången ordförande i regeringens Finanspolitiska råd, efterlyser motkonjunkturella infrastrukturinvesteringar och satsningar på skola, forskning och utbildning, men också på vård och omsorg. Även Jesper Hansson, prognoschef på Konjunkturinstitutet, och Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank, vill att regeringen ska driva en mera expansiv politik.

- Borg måste göra satsningar som både ökar sysselsättningen och samtidigt främjar tillväxten. Annars skadar han ekonomin och försenar återhämtningen. I första hand handlar det om investeringar i infrastruktur och utbildning. Den kommunala verksamheten är sysselsättningsintensiv, genom att stärka upp här kan man motverka en havererad situation på arbetsmarknaden. Man måste se till att det inte sker nedskärningar i vård, skola och äldreomsorg, som slår hårdast mot de svagaste grupperna i samhället och skickar ut många människor i arbetslöshet, säger Ilmar Reepalu.

Kontaktpersoner:

Ilmar Reepalu 070-514 02 91 Julia Janiec, stabschef, 070-597 07 47