S: Ansvar för jobben kräver insatser mot mismatchen

Socialdemokraterna efterlyser mer kraftfulla investeringar i utbildning som gör att de hundratusentals arbetssökandena kan ta de jobb som nu växer fram. Partiets ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich anser att regeringens ekonomiska vårproposition är otillräcklig och präglas av brist på ansvar för framtida utmaningar.- Nu behöver vi ta ansvar – för jobben, för ekonomin och för att möta de gemensamma utmaningar vi står inför. Att investera i ett brett kompetenslyft och se till att fler kan gå från arbetslöshet till de nya jobb som växer fram är att ta ansvar. Att bekämpa barnfattigdomen och se till att fler sjukskrivna får rehabilitering och kan komma tillbaka i arbete är att ta ansvar. Och att investera i forskning, infrastruktur och annat som bygger Sverige starkt inför framtiden är också att ta ansvar, säger Tommy Waidelich.

- Men att som enda svar – oavsett vilket läge vår ekonomi är i – alltid föreslå att ytterligare tiotals miljarder kronor ska tas bort från investeringar som skulle göra att fler kan få arbete och som skulle bygga Sverige starkt inför framtiden, det är inte att ta ansvar. Däremot är det tecken på brist på nytänkande och att man har fastnat i gamla hjulspår, säger Tommy Waidelich.

- Vi kommer i höst att presentera ett eget långsiktigt hållbart ekonomiskt alternativ. Vi ser i dagsläget inget behov av vare sig kraftigt höjda eller kraftigt sänkta skatter – men däremot av mer effektiva investeringar. Vi kan redan nu tala om att en fråga kommer att vara prioriterad i detta arbete: att fler får jobb, säger Tommy Waidelich.

Daniel Färm pressekreterare Socialdemokraterna 070-650 12 09 daniel.farm@riksdagen.se