S: Kvalitetsmärkning av e-handelstjänster behövs

Socialdemokraterna föreslår idag en konsumentmärkning av e-handelstjänster inom Europa.Allt fler varor köps på nätet. Men e-handeln mellan länder släpar efter. Undersökningar visar att en viktig orsak till att e-handeln är att konsumenterna känner större otrygghet med e-handel över gränserna. Därför föreslår nu Socialdemokraterna att EU skapar en kvalitetsmärkning för seriösa e-handlare.

- Trygghet skapar mer handel över gränserna, ger en starkare konsumentmakt och skapar jobb i flera sektorer, till exempel i den sektor som utvecklar säkra kortsystem.

Socialdemokraternas förslag:

Att Eu skapar en kvalitetsmärkning för seriösa e-handlare. Det är ett frivilligt program med en rad krav som handlare måste uppfylla. Uppfylls kraven får de en kvalitetslogga som kan användas i marknadsföringen av företaget. De blir också uppsatta på EU:s lista över seriösa e-handlare. Handlare som bryter mot kraven stryks från listan.

BAKGRUND: EU har i en undersökning visat på den långsamma ökningen av e-handel mellan länder. Hela undersökningen finns på: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/980&format=HTML&aged=0&language=EN

Presskontakt: Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03

Prenumerera

Dokument & länkar