S, MP och V eniga om en ny, rättvis fastighetsskatt

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet är överens om att utforma den samlade beskattningen på fastigheter på ett sätt som bidrar till att skapa ett rättvisare skattesystem.Rättvis: De som har de dyraste villorna med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Samtidigt så utvidgas begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt.

Neutral: Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks.

Rörlighet: Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Överenskommelsen består dels av konkreta förändringar som ska genomföras från 1 januari 2011. Dels av en gemensam överenskommelse för mandatperioden inom fastighetsskatteområdet.

Förändringar av fastighetsskatten från 1 januari 2011 Ny fastighetsskatt om 1 % över ett marknadsvärde om cirka sex miljoner för villor (dvs. på taxeringsvärde 4,5 miljoner eller mer) cirka + 300 miljoner Begränsningsregeln (om max 4 % av inkomst i fastighetsskatt) utvidgas så att den med liten inkomst får sänkt fastighetsskatt cirka - 100 miljoner Räntebeläggning (så kallad uppskovsskatt) av uppskov avskaffas för belopp lägre än 200 000 kr cirka - 400 miljoner Reavinstskatten (vid bostadsförsäljning) höjs från 22 till 23 procent cirka + 600 miljoner Fastighetsskatt för hyreslägenheter och bostadsrätter sänks från 0,4 % till 0,22 % cirka - 500 miljonerTotal finansiell effekt cirka noll Observera att den sammantagna effekten inte är summan av delarna då dessa förslag samverkar Källa: RUT Dnr 2009:894

Presskontakter Linda Romanus (S), 070-592 58 17 Marie Utter (Mp), 070-372 73 23 Kristoffer Housset (V), 076-145 42 02

Prenumerera

Dokument & länkar