S diskuterar en starkare arbetslinje

Socialdemokraternas rådslag om jobb inbjuder till en heldagskonferens med diskussioner och möten på temat ”En starkare arbetslinje”. Rådslagets ordföranden Thomas Östros och Luciano Astudillo deltar, liksom rådslagets ledamöter och anmälda deltagare från hela landet. Media är välkomna att delta mellan 9:30 och 13:45.


Tid: Den 10 oktober, klockan 9:30-16:00

Program 9:30 Inledning Thomas Östros, ordförande Rådslaget Jobb 10:00 Den nordiska modellen och en optimal arbetslöshetsersättning Bertil Holmlund, professor, Uppsala Universitet 10:45 Kaffe 11:00 Vägar in – En strategi för ökat deltagande i arbetslivet Jan Rydh, fd landshövding 11:45 Byggstenar i en starkare arbetslinje Lena Westerlund, LO-ekonom 12:15 Lunch (för seminariets deltagare) 13:15 Globaliseringen och den svenska arbetsmarknaden nu och i framtiden Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO 13.45-15.15 Workshops (endast för seminariets deltagare)

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03 Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 070-269 91 15

Prenumerera