S har höga förväntningar på åtgärder mot våld i nära relationer

- Våld mot kvinnor är ett av de allra viktigaste områden som vi behöver bli bättre på att motverka. Nu hoppas jag att Carin Götblad kommer att uppmärksamma de behov som finns på området och som regeringen länge nonchalerat, säger Morgan Johansson (S), ordförande i justitieutskottet.

-Jag ser tre viktiga frågor som måste lyftas fram:

Kontaktförbudet i gemensam bostad måste bli bättre. Att inte den som utsätts för t.ex. hot eller andra brott ska behöva flytta utan i stället den som utsätter någon för detta är en viktig principfråga.

Alldeles får få våldtäktsanmälningar leder till åtal. Vi menar att det behövs mer kunskap om varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal. Vi vill se att en granskningskommission tillsätts för att få mera kunskap om problemet samt att komma till rätta med eventuella brister i förundersökningar.

Vi kan även bli bättre på att stödja de kvinnor som råkar ut för övergrepp. Vi vill att målsägandebiträden ska komma in tidigare i processen. Redan när brottsanmälan sker ska målsägande ha rätt till ett målsägandebiträde. Det stöd och den hjälp ett målsägandebiträde kan ge betyder mycket för den som utsatts för våld eller sexualiserat våld och ofta befinner sig i en traumatiserad situation.

- Hittills har de borgerliga partierna i riksdagen motsatt sig dessa viktiga åtgärder. Det vi behöver nu är konkreta förslag och inte ytterligare utredningar. Nu hoppas jag att det blir ändring på detta, avslutar Morgan Johansson.

Presskontakt:

Ingela Nilsson, pressekreterare

072-210 95 25