S ifrågasätter Hus-avdrag för utlandsboende

Skatteutskottets majoritet beslutade i dag om ett tillkännagivande om att avdraget för Husarbete för utlandsboende bör avvecklas.

Enligt uppgift från Skatteverket har 70 miljoner kronor gått till arbeten utanför Sveriges gränser. Det har inte bidragit till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige vilket var den uttalade avsikten vid införandet av skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten. RUT och ROT sammanfördes 2009 till avdrag för Husarbete. Den utredning som föregick propositionen om Husarbete visade att ett flertal länder inom EU har liknande skattesubventioner men utan att medge avdrag för arbeten som utförs utanför det egna landets gränser.

-Regeringen har lyft fram avdraget för Husarbete som ett instrument för jobb och företagande i Sverige, då ska man inte låta skattepengarna sticka utomlands säger Leif Jakobsson (S) vice ordförande i Skatteutskottet. Jag har inte hört att alla andra europeiska medborgare får statsstöd till reparationer, ombyggnader, barnpassning, trädgårdsskötsel och städning i Sverige från sina hemländer. Sverige vilja att vara bäst i den europeiska klassen är ibland lite naiv, det europeiska samarbetet måste bygga på ömsesidiga skyldigheter och förmåner.

För mer information:

Leif Jakobsson 070-343 97 59