S kommentar till uppgörelse om försvarets personalförsörjning

En politisk uppgörelse har gjorts mellan Socialdemokraterna och regeringen när det gäller villkoren och reglerna för de s k tidvist anställda soldaterna inom ramen för det nya personalförsörjningssystemet.

Redan i samband med Folk och Försvars konferens i Sälen krävde försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) en ordentlig översyn av villkoren för såväl tidvisa som heltidsanställda soldater. Bakgrunden till kravet är starka farhågor om att soldater riskerar att bryta sina kontrakt i förtid. Avhopp efter exempelvis tre års tjänstgöring, istället för att som planerat fullgöra den i 6 – 8 år, riskerar att leda till bristande stabilitet i systemet och dessutom extra kostnader för rekrytering och utbildning.

I den uppgörelse som nu gjorts markeras vikten av att försvarsmakten tar initiativ till en översyn när det gäller soldaternas villkor. Såväl löner, sociala villkor, premier, försäkringar, civila meritvärden och möjligheter till studier omnämns. Här har parterna d v s försvarsmakten och de fackliga organisationerna ett gemensamt ansvar.

- Det är oerhört viktigt att en översyn genomförs och att soldaternas villkor graderas upp. Nuvarande situation gör att soldatyrket inte riskerar att vara tillräckligt attraktivt och att vi får avhopp. Att de problem vi pekat på från Socialdemokraternas sida nu kan börja bearbetas kan bidra till en långsiktigt bättre personalförsörjning, säger Peter Hultqvist.

- Uppgörelsen med regeringen innebär inte att Socialdemokraternas principiella hållning till den nya personalförsörjningen förändrats. Vi är fortfarande starkt kritiska till att värnplikten avskaffades med några få rösters övervikt i riksdagen. Men vi inser vikten av att regelverket för de tidvist anställda soldaterna kommer på plats eftersom hela försvarets personalförsörjning annars havererar. Det kan vi inte ta ansvar för.

En annan viktig punkt i den politiska uppgörelsen är att strävan att bilda försvarsmaktsråd över hela landet där försvaret, näringslivet, kommuner och fackliga organisationer kan samverka kring sådant som rekrytering, förutsättningar för tidvist anställdas tjänstgöring samt de nationella skyddsstyrkornas/hemvärnets roll. Detta för att bidra till en bättre regional och lokal förankring för försvarets verksamhet och för möjligheten att utveckla den i dialog med det civila samhället.

 

Presskontakt:

Ingela Nilsson, pressekreterare

072-210 95 25