S-ledamöter till demokratikonferens i Tunisien

Carina Hägg och Carin Runeson, S-ledamöter i riksdagens utrikesutskott, deltar i konferensen ”Arab Revolutions: Time for democracy and progress” i Tunis den 28-29 april. Här samlas progressiva representanter från Nordafrika och Mellanöstern samt europeiska socialdemokrater.- Europa måste vara en stark partner till de demokratiska krafter som nu står inför den stora uppgiften att föra demokratiprocessen vidare. Därför är det viktigt att vi kan mötas, representanter från Nordafrika och Mellanöstern tillsammans med oss europeiska socialdemokrater, säger Carin Runeson.

Konferensen arrangeras av ESP, Europeiska socialdemokraterna. Konferensen är den första i sitt slag sedan demonstrationerna för demokrati startade.

Följ konferensen på: www.pes.org

För ytterligare information: Carina Hägg: 070-574 54 15 Carin Runeson: 070-517 00 69

Prenumerera