S vill se en översyn av bristerna i personalförsörjningen till försvaret

Enligt försvarets halvårsrapport har felaktiga siffror redovisats i kvartalsrapporten om antalet soldater på tillfälliga kontrakt, s.k. interimanställningar. Den tidigare redovisade siffran var att 2700 soldater med interimskontrakt rekryterats till försvarsmakten men den verkliga siffran är 300. Nu säger försvarsministern att 2000 nya soldater ska rekryteras före årsskiftet.Med anledning av den nu uppkomna situationen lämnar Peter Hultqvist in en fråga till försvarsministern:

”Regeringen och Försvarsmakten har tidigare redovisat att 2700 soldater med s.k. interimskontrakt har rekryterats till Försvarsmakten. Nu har det visat sig att den verkliga siffran är 300. Detta är självfallet anmärkningsvärt och bekräftar farhågor om instabilitet i försvarets nya personalförsörjning. Nu uppger försvarsministern att 2000 nya soldater ska rekryteras på interimskontrakt till årsskiftet. Mot bakgrund av att dels kollektivavtal, dels riksdags- och regeringsbeslut som styr förutsättningarna för de s.k. kontraktssoldaterna anställningsvillkor saknas, dels den nu redovisade felaktigheten i resultatet i hittills genomförd rekrytering finns det anledning att ställa sig frågan om realismen i denna utfästelse.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att rekrytera 2000 soldater på s.k. interimskontrakt t o m årsskiftet?"

Presskontakt: Fredrik Persson 072-206 35 45.