Skolinspektionen delar Socialdemokraternas syn på provrättning

Igår röstade riksdagen om insatser för hur betygen kan bli mer likvärdiga och rättvisa. Socialdemokraterna föreslog bland annat att lärare inte ska rätta de egna elevernas nationella prov. Majoriteten i riksdagen röstade emot detta förslag.

Idag föreslår Skolinspektionen i en ny rapport att lärare inte ska rätta de egna elevernas nationella prov.

– Vi socialdemokrater ser liksom Skolinspektionen att det här är en nödvändig åtgärd för att uppnå en rättvis bedömning på de nationella proven och i förlängningen likvärdiga och rättvisa betyg. Förhoppningsvis leder rapporten till att regeringen inser att denna förändring är nödvändig, säger Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson.

Presskontakt: Sofie Rudh 072-720 41 70